Workshop Rotterdam

Een veranderaar heeft verschillende tools waarmee hij/zij verandering kan initiëren en bestendigen. Een steeds vaker gebruikte tool is de workshop. Waarom? Workshop Rotterdam is een uitermate effectieve manier om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen, draagvlak te creëren of om tot beslissingen te komen.

Wat is workshop Rotterdam?

Workshop Rotterdam is een bijeenkomst waarbij mensen actief deelnemen en gezamenlijk – vaak creatief – werken aan vooraf gedefinieerd doel. Ondanks de ruimte voor creativiteit is er wel degelijk sprake van een gestructureerd geheel. De workshops van Workshop Rotterdam worden begeleid door een (externe) facilitator. De duur kan variëren van een uur tot enkele dagen.

Wanneer is een workshop te gebruiken?

Workshops in Rotterdam zijn vooral goed te gebruiken als er behoefte is aan: samenwerking, het bereiken van consensus, het creatief vermogen van een groep of het versterken van draagvlak binnen een groep. Concrete situaties waarin workshops hun waarde hebben bewezen zijn: het (her)ontwerpen van een bedrijfsproces, het ontwikkelen van een nieuw product/dienst of hoe op operationeel niveau vorm geven aan de nieuwe strategie.

Workshop Rotterdam

De 5 redenen waarom workshops in Rotterdam werken

1.    Doen
Mensen leren het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief participeren in plaats van passief te luisteren verhoogt het (leer)effect significant.

2.    Creativiteit
Acht weten meer dan één. Workshop Rotterdam is bij uitstek de plek om geïnspireerd te raken door de andere deelnemers. De veilige omgeving van een workshop kan een uitermate sterke boost geven aan de (groeps) creativiteit.

3.    Samenwerken
Vaak winnen workshops aan kracht door de aanwezigheid van deelnemers uit de verschillende organisatieonderdelen. Bij het inrichten van een bedrijfsproces is het dikwijls verbazingwekkend hoeveel er bereikt wordt als tijdens de workshop bijvoorbeeld Sales, Operations en Compliance nu eens echt samenwerken.

4.    Commitment
Juist omdat er samen gewerkt is om tot een resultaat te komen draagt bij aan een sterk gevoelde verantwoordelijkheid voor dat resultaat. Bij een goede workshop zijn alle deelnemers verantwoordelijk en gedragen zich daar ook naar.

5.    Fun
Workshops bieden vaak de gelegenheid om in creatieve werkvormen anders naar zaken te kijken of mee om te gaan. Dit, samen met de positieve energie die in een groep ontstaat, leidt tot een hoge ‘fun-factor’ bij de deelnemers. Goede workshops van Workshop Rotterdam zijn gewoon leuk om aan deel te nemen!

Aandachtspunten workshop

Maar is het dan zo dat de workshop een wondermiddel is? Een soort Haarlemmerolie die goed voor alles is? Nee, dat is niet het geval. Er zijn wel een aantal punten  die aandacht vragen voor een zo goed mogelijk (blijvend) effect van workshops.

Vervolg geven aan de workshop

o    Een workshop organiseren omdat het trendy is heeft niet veel zin. De organisatie moet wel bereid zijn de uitkomsten van een workshop serieus te nemen en daar daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Er is geen grotere domper voor de deelnemers dan een inspirerende en energie gevende workshop waar niets mee gedaan wordt.

Voorbereiding workshop

o    Het voorbereiden van een goede workshop kost tijd. Een uitgekiende 1-dag workshop kan tot 5 dagen voorbereiding kosten. Regelmatig wordt hier te weinig tijd voor vrijgemaakt met vaak teleurstellende resultaten als gevolg.

Functioneren in groepen

o    Workshops kunnen een setting zijn waarin niet iedereen optimaal functioneert. Groepen blijven voor sommige deelnemers een intimiderende context.

Beslissers

o    Zijn alle betrokkenen ook bereid aanwezig te zijn? Afgezien van volle agenda’s zijn er soms ook belangen die haaks staan op de doelstellingen van een (transparante) workshop.

Groepsgrootte

o    Afhankelijk van de de doelstellingen ligt het optimale aantal deelnemers vaak tussen de 6 en 15. Er is dan nog steeds ruimte voor de persoonlijke inbreng (en toelichting) terwijl de groep groot genoeg is de kracht van de groepsdynamiek – of groepsenergie – optimaal te benutten.

Kortom, workshops in Rotterdam zijn een uiterst krachtige manier van werken waarmee in verandertrajecten veel bereikt kan worden. Maar er moet wel nagedacht worden over het hoe en waarom.